Πρόσφατα

Βασικοί κανόνες εύρυθμης λειτουργίας

 Oι βασικοί κανόνες εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου έχουν στόχο να κάνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας πιο ξεκάθαρες και κατά συνέπεια πιο λειτουργικές έτσι ώστε να μειώνονται οποιουδήποτε τύπου εντάσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα γίνει πιο παραγωγική η εκπαιδευτική διαδικασία, θα επιτευχθούν ευκολότερα οι σκοποί της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα εξασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό το καλό των μαθητών/τριών.

 

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ


1)  Οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο χωρίς τη συνοδεία γονέων από τις 8.00' -8:15' . Εξαίρεση αποτελούν σοβαροί λόγοι υγείας του μαθητή για τους οποίους απαιτείται συνοδεία και βοήθεια του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα. Οι μαθητές, όταν προσέρχονται στο σχολείο,  αφήνουν την σάκα τους στον αύλειο χώρο και παραμένουν εκεί ως την προσευχή. Μετά από αυτή εισέρχονται στο κτίριο και στις τάξεις τους συνοδευόμενοι από τους/τις εκπαιδευτικούς. Εξαίρεση υπάρχει  κατά τις ημέρες, που ο καιρός δεν το επιτρέπει, οπότε οι μαθητές/τριες μπαίνουν στο κτίριο νωρίτερα και η προσευχή γίνεται στις τάξεις.
2) Για τους μαθητές που καθυστερούν κατά σύστημα το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται την είσοδό τους παρά μόνο κατά τις ώρες των διαλειμμάτων έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
3)  Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο σε συγκεκριμένες ώρες:
α.  Οι μαθητές όλων των τάξεων στις 13:15' . 
β.  Οι μαθητές του ολοήμερου σχολείου στις 15:00΄ ή στις 16:00΄, ανάλογα με την δηλωθείσα από τον γονέα/κηδεμόνα ώρα.
4)  Για τους μαθητές οι οποίοι παρίσταται ανάγκη να αποχωρήσουν νωρίτερα πρέπει να υπάρξει προ συνεννόηση μεταξύ γονέα και Διεύθυνσης ή εκπαιδευτικού της τάξης.
5)  Κατά την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή ν’ απομακρυνθεί από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο χωρίς άδεια από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
6)  Όλοι οι μαθητές βγαίνουν υποχρεωτικά στον αύλειο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Όσοι μαθητές δηλώνουν αδιαθεσία ή ασθένεια, παραμένουν στην αίθουσα εκδηλώσεων κατά τα διαλείμματα κατόπιν άδειας από τον/την  υπεύθυνο/η δάσκαλο/δασκάλα της τάξης. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να ανεβαίνουν στις τάξεις ή στους διαδρόμους του 1ου & 2ου ορόφου. Μπορούν να εισέρχονται μόνο στον διάδρομο του ισογείου για να αγοράσουν τροφή από το κυλικείο ή να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα.
7)   Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, τα διαλείμματα γίνονται στο διάδρομο του ισογείου και στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται στους μαθητές να ανεβαίνουν στις τάξεις ή στους διαδρόμους του 1ου & 2ου ορόφου.
8)   Απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας οι μαθητές να τρέχουν στους διαδρόμους και κυρίως στις σκάλες.
9)   Μετά το διάλειμμα οι μαθητές συγκεντρώνονται μπροστά στο κτίριο στους ορισμένους χώρους και ανεβαίνουν συνοδεία του/της εκπαιδευτικού που είναι υπεύθυνος/η για την τάξη τη συγκεκριμένη ώρα.
10) Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν προσεκτικά χωρίς να ενοχλούν τους άλλους. Σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών μας και την δική τους μαθητική ιδιότητα που έχουν. Για το λόγο αυτό δεν προκαλούν, δεν κοροϊδεύουν τους άλλους, δεν λογομαχούν και κυρίως δεν χτυπιούνται με κανέναν. Οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει το αναφέρουν στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
11)  Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο, δεν προκαλούν εσκεμμένες ζημιές, για τις οποίες καθίστανται υπεύθυνοι οι γονείς τους και φροντίζουν να παραμένει καθαρός. Απαγορεύεται η ρίψη χαρτιών ή οποιαδήποτε αντικειμένου στις λεκάνες των τουαλετών ενώ το υγρό σαπούνι στις τουαλέτες δεν πρέπει να χύνεται στο δάπεδο, γιατί αυτό εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος.
12)  Η κατοχή  και χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται τόσο στο σχολείο όσο και στις σχολικές επισκέψεις. 
13)  Ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονείς του μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ ασθένεια, αδιαθεσία κλπ) από το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου παρουσία εκπαιδευτικού ή του Διευθυντή.
14)  Απαγορεύεται η χρήση των φωτοτυπικών και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές, καθώς και η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού.
15)  Οι μαθητές σέβονται τους/τις εκπαιδευτικούς, τους μιλούν με ευγένεια και πειθαρχούν στις οδηγίες τους τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ανάρμοστη συμπεριφορά ενδέχεται να επιφέρει συνέπειες (πχ ενημέρωση και κλήση του γονέα στο σχολείο).


Β. ΓΟΝΕΙΣ

1) Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών το πρωί αλλά και για την παραλαβή του, όταν αυτά αποχωρούν από το σχολείο το μεσημέρι.
2) Φροντίζουν για την υγιεινή και καθαριότητα των παιδιών τους αλλά και για την καθημερινή προμήθεια φαγητού στα παιδιά. Δεν πρέπει να λησμονάται ότι τα παιδιά είναι ο καθρέφτης της οικογένειας και ότι ο τρόπος που τα βλέπουν οι συμμαθητές/τριές τους αντανακλά στα ίδια και σχηματίζει αποφασιστικά την αυτοεικόνα τους και την αυτοεκτίμησή τους.
3) Ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους στις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς αλλά και όποτε υπάρχει σχετική συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης.
4) Σε κάθε έκτακτη, αναγκαία περίπτωση ή πρόβλημα επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο στο τηλέφωνο 2105614261.
5) Όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι (ασθένεια, φθειρίαση κλπ) οι γονείς κρατούν τα παιδιά στο σπίτι και ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση του σχολείου.
6) Δικαιολογούν τις απουσίες των μαθητών/τριών εάν υπάρχουν λόγοι υγείας ή άλλοι.
7) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου σε κάθε περίπτωση, που το παιδί τους θα απουσιάσει από οποιαδήποτε εκδήλωση του σχολείου (πχ. σχολική γιορτή, παρέλαση, σχολική επίσκεψη) για την αποφυγή απρόβλεπτων εξελίξεων.
8) Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και στους άλλους χώρους του κτιρίου την ώρα του μαθήματος.
9) Για κάθε διαφορά μεταξύ των μαθητών, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο δάσκαλο ή τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου, γονέας να ζητήσει το λόγο, να επιπλήξει ή να απειλήσει άλλο παιδί ούτε καν να το συμβουλεύσει. Αρμόδια για την επίλυση τέτοιων διαφορών είναι η Διεύθυνση του σχολείου και μόνο αυτή.
10) Για κάθε παράπονο ή απορία σε διδακτικό επίπεδο οι γονείς οφείλουν και είναι δεοντολογικά ορθό να απευθύνονται αρχικά στον/στην αρμόδιο εκπαιδευτικό και να συνεργάζονται μαζί του/της για την επίλυση του θέματος. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου.  
11) Για κάθε αλλαγή στοιχείων (Δ/νση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ) οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση του σχολείου.
12) Οι γονείς ενημερώνουν τον/την δάσκαλο/δασκάλα της τάξης ή τη Διεύθυνση του σχολείου για ζητήματα που άπτονται της ζωής του παιδιού έξω από το σχολείο και δύνανται να επηρεάσουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του κατά τη σχολική ζωή του.

13) Όταν το παιδί χρειάζεται φάρμακο ή αναλγητικό, οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο οι ίδιοι και το χορηγούν ή δίνουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για να το πράξει το σχολείο, αν έχει τα μέσα.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί

1) Έχουν αρμοδιότητες εκ της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες ορίζονται κυρίως από το ΦΕΚ 1566/1985, το ΠΔ 79/ 1-8-2017, το ΦΕΚ 1340/2002 και από τις σχετικές εγκυκλίους που απορρέουν από τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα.
2) Στη καθημερινή τριβή και σχέση με τους μαθητές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητά τους, να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος κανενός μαθητή/τριας και να αντιμετωπίζουν όλους με επιείκεια και κατανόηση, μη λησμονώντας, ότι απέναντί τους έχουν παιδιά.
3) Στις επαφές τους με τους γονείς οφείλουν να είναι πάντα ευγενείς, να τους πληροφορούν με ειλικρίνεια και σαφήνεια για την πρόοδο των παιδιών τους και να προσφέρουν τη γνώμη και τις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος επηρεάζει την πρόοδο του παιδιού.  Όγδοο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (8ο)

Διεύθυνση
Ραιδεστού 2, Αγία Βαρβάρα, ΤΚ 12351
Τηλέφωνο
210 5614261
Φαξ
210 5614261
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mail@8dim-ag-varvar.att.sch.gr
Ιστός
http://8dsav.eu
GPS συντεταγμένες & Χάρτης
37.9954455, 23.6631335 (North 37.9954455, East 23.6631335)

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος