Πρόσφατα

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2016-17

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολικού έτους 2016-17

ΗΜΡΡΑ

ΩΡΑ

Λιάκου Ι.

Μυτιληναίου Α

Τσελονδρέ Κ

Λομποτέση Ε

Ξανθοπούλου Β

Ηλιάδου Μ

Μαρκαντωνάτου Α

Χατζησταματίου Α

Μαραγκάκη Ειρ

Κυριακάκης Ι

Α

Β1

Β2

 

Γ

Δ1

Δ2

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΔΕΥΤΕΡΑ

1η

Εικαστικά

Γλώσσα

Ευ. Ζώνη

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

ΤΠΕ

Γαλλικά

Γλώσσα

2η

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

ΤΠΕ

Γαλλικά

Γλώσσα

Γλώσσα

3η

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

ΤΠΕ

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

4η

Γλώσσα

Φυσ Αγωγή

Γλώσσα

Ευ. Ζώνη*

Μαθηματικά

Ιστορία

Ιστορία

Φυσικά

ΤΠΕ

Ιστορία

5η

ΤΠΕ

Μελ Περιβ,

Μελ Περιβ,

Φυσ Αγωγή

Ιστορία

Εικαστικά

ΚΠΑ

Ιστορία

Ιστορία

Γαλλικά

6η

Φυσ Αγωγή

Ευ. Ζώνη

Εικαστικά

Ιστορία

Ευ Ζώνη

ΤΠΕ

Γαλλικά

ΚΠΑ

Αγγλικά

Αγγλικά

ΤΡΙΤΗ

1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Φυσ Αγωγή

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Αγγλικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Αγγλικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

3η

Μαθηματικά

Αγγλικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ιστορία

Φυσ Αγωγή

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Τ.Π.Ε.

4η

Αγγλικά

Μαθηματικά

ΤΠΕ

Ευ. Ζώνη

Φυσ Αγωγή

Ιστορία

Γλώσσα

Αγγλικά

Φυσικά

Μαθηματικά

5η

Μελ Περιβ,

Φυσ Αγωγή

Μελ Περιβ

ΤΠΕ

Αγγλικά

Μελ Περιβ

Ιστορία

Φυσικά

Αγγλικά

Γεωγραφία

6η

Ευ. Ζώνη

ΤΠΕ

Εικαστικά

Αγγλικά

Εικαστικά

Ευ. Ζώνη

Γεωγραφία

Εικαστικά

Αγγλικά

Εικαστικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μουσική

2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Ιστορία

Μουσική

Αγγλικά

3η

Μαθηματικά

Φυσ Αγωγή

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Αγγλικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

4η

Φυσ Αγωγή

Μαθηματικά

Θεατ. Αγωγή

Θρησκευτικά

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Φυσικά

Μουσική

Γλώσσα

Φυσικά

5η

Μελ Περιβ,

Μελ Περιβ,

Φυσ Αγωγή

Θεατ. Αγωγή

Μουσική

Ευ. Ζώνη

Αγγλικά

Γεωγραφία

Γεωγραφία

Θρησκευτικά

6η

Ευ. Ζώνη

Εικαστικά

Ευ. Ζώνη

Φυσ Αγωγή

Θρησκευτικά

Αγγλικά

Μουσική

Θρησκευτικά

ΚΠΑ

Κ.Π.Α.

ΠΕΜΠΤΗ

1η

Γλώσσα

Θεατ. Αγωγή

Γλώσσα

Φυσ Αγωγή

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα

2η

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελ. Περιβ.

Φυσ Αγωγή

Γλώσσα

Γλώσσα

Φυσικά

Γλώσσα

3η

Εικαστικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ιστορία

Φυσ Αγωγή

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γαλλικά

Μαθηματικά

4η

Μαθηματικά

Γλώσσα

Ευ. Ζώνη

Μελ Περιβ,

Θεατ. Αγωγή

Γλώσσα

Γαλλικά

Αγγλικά

Φυσ Αγωγή

Φυσικά

5η

Μελ Περιβ,

Μελ Περιβ,

Φυσ Αγωγή

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Μελ Περιβ

Φυσικά

Φυσ Αγωγή

Ιστορία

Γαλλικά

6η

Ευ. Ζώνη

Ευ. Ζώνη

Μελ Περιβ,

Εικαστικά

Ευ. Ζώνη

Αγγλικά

Φυσ Αγωγή

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Φυσ Αγωγή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η

Γλώσσα

Μουσική

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Αγγλικά

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

2η

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Μουσική

Αγγλικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσικά

3η

Μελ Περιβ,

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μελ Περιβ,

Μαθηματικά

Φυσ Αγωγή

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

Φυσικά

Γεωγραφία

4η

Μουσική

Μελ Περιβ,

Μελ Περιβ,

Θρησκευτικά

Φυσ Αγωγή

Μαθηματικά

Φυσικά

Φυσικά

Φυσ Αγωγή

Αγγλικά

5η

Θεατ. Αγωγή

Ευ. Ζώνη

Φυσ Αγωγή

Μουσική

Αγγλικά

Θεατ. Αγωγή

Γεωγραφία

Φυσ Αγωγή

Γεωγραφία

Ιστορία

6η

Φυσ Αγωγή

Εικαστικά

Μουσική

Αγγλικά

Μελ. Περιβ.

Θρησκευτικά

Εικαστικά

Γεωγραφία

Εικαστικά

Φυσ Αγωγή

ΩΡΕΣ

30

30

30

 

30

30

30

30

30

30

30  Όγδοο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (8ο)

Διεύθυνση
Ραιδεστού 2, Αγία Βαρβάρα, ΤΚ 12351
Τηλέφωνο
210 5614261
Φαξ
210 5614261
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mail@8dim-ag-varvar.att.sch.gr
Ιστός
http://8dsav.eu
GPS συντεταγμένες & Χάρτης
37.9954455, 23.6631335 (North 37.9954455, East 23.6631335)

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 10 επισκέπτες και κανένα μέλος